PROSWECO AB's VISION

"Vår absoluta ambition är att erbjuda oberoende tekniska tjänster av högsta kvalitet och med bästa ekonomiska utfall för uppdragsgivarna samt med leverans i rätt tid"

PROSWECO AB är ett oberoende svenskt tekniskt konsultföretag som startats av individer med stor global industriell erfarenhet. Våra viktigaste kunder är massa-och pappersindustrin och övrig processindustri. Genom ett nära samarbete med vår uppdragsgivare har PROSWECO`s lösningar visat sig vara både kostandseffektiva och långsiktiga.  

Våra huvudsakliga tjänster är:

  • Inspektioner och Skadeutredningar
  • Kvalitetssäkring och Tillverkningskontroll
  • Materialval och Materialteknik
  • Svetsning och Korrosionsutredningar
  • Process- trouble shooting
Hemsida av KA Webbyrå