Bo Flemström

Specialitet: Materialteknologi och inspektion av sodapannor och kraftpannor

Huvudområden:

  • Materialteknologi och inspektion
  • Statusinspektioner och livslängdsuppskattningar av nyckelanläggningar inom massa- och pappersindustrin
  • QA/QC revision under ombyggnationer, tillverkning och konstruktion
  • Skadeutredningar och materialval

 

E-post: 

 
Hemsida av KA Webbyrå