Henrik Bergström

Specialiteter: Materialteknologi och inspektion av sodapannor och kraftpannor.

Huvudområden:

  • Inspektion av sodapannor, kraftpannor och biopannor
  • Materialteknologi och materialval
  • Utvärdering av resultat från oförstörande provning och metallurgiska analyser
  • Status- och livslängdsbedömningar av pannor inom pappers- och massaindustrin och kraft-värme-industrin
  • Tillverknings- och montagekontroller (inkl. dokumentationsgranskning)
  • Kvalitetssäkring mot gällande föreskrifter och standarder
  • Skadeutredningar
  • Sotbåsare och spettrobotar

 

E-post:

Hemsida av KA Webbyrå