Per Eric Eriksson

Specialitet: Materialval och svetsning

Inriktning:

  • Verksam som materialtekniker och korrosionsspecialist framför allt inom området stål och rostfria stål samt speciallegeringar med huvudinriktning på skadeutredningar, konstruktion och svetsfrågor
  • Haveriutredningar och försäkringsärenden som oberoende part
  • Materialval och termisk sprutning

 

E-post:

 

Hemsida av KA Webbyrå